O Krav Maga

KRAV MAGA to system technik i taktyk walki służących przede wszystkim do radzenia sobie z każdym rodzajem przemocy skierowanym przeciwko nam i osobom nam bliskim. Osoby trenujące Krav Maga poznają techniki i taktyki służące do samoobrony, procedury bezpieczeństwa, redukcji stresu oraz samokontroli. Krav Maga jest prosta do przyswojenia, gdyż bazuje na naturalnych i intuicyjnych odruchach człowieka, najbardziej skutecznych w sytuacjach stresowych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Krav Maga rozwijała się w Izraelu, w warunkach realnych zagrożeń. Stworzona i ukształtowana przez Imiego Lichtenfelda, dziś jest rozwijana i popularyzowana przez Eyala Yanilova oraz najwyższej rangi instruktorów z Jego zespołu.


ZASADY KRAV MAGA

I zasada: Unikaj miejsc i sytuacji niebezpiecznych.

II zasada: Jeżeli znajdziesz się w niebezpiecznym miejscu lub sytuacji, to oddal się z tego miejsca jak najszybciej.

III zasada: Jeżeli znajdziesz się w niebezpiecznym miejscu lub sytuacji i nie możesz się z niej oddalić, to walcz używając wszelkich dostępnych przedmiotów, które mogą ci pomóc.

IV zasada: Jeżeli znalazłeś się w niebezpiecznym miejscu lub sytuacji, nie możesz się oddalić i w zasięgu nie ma żadnych przedmiotów, które można by było w walce wykorzystać, to walcz w sposób maksymalny, nie stawiając sobie żadnych ograniczeń.

IMI LICHTENFELD, HEBR. IMI SDE-OR, twórca systemu Krav Maga, urodził się w 1910 roku w Budapeszcie i dorastał w Bratysławie. Wychował się w domu, w którym sport i edukacja były tak samo ważne, a rozwój w tych dziedzinach równie mocno wspierany przez ojca. Nie było więc nic zaskakującego w tym, że Imi wyrósł na aktywnego sportowca zwyciężającego zawody w lekkiej atletyce, zapasach i boksie. Niestety w latach trzydziestych nasiliła się wobec Żydów agresja ze strony faszystowskich i antysemickich ruchów, co sprawiło, że aby bronić mieszkańców żydowskich dzielnic, Imi przeniósł swoje umiejętności walki na ulice Bratysławy. Stał się w ten sposób wrogiem ówczesnych antysemickich lokalnych władz i w konsekwencji opuścił swój rodzinny dom oraz przyjaciół w 1940 roku na pokładzie ostatniego statku z uchodźcami uciekającymi przed nazistowskimi czystkami.

Po dotarciu do Palestyny, Imi został szybko wcielony do Hagany, militarnej organizacji powstałej w trakcie tworzenia państwa izraelskiego. Z jego ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami, zdobytymi w jakże trudnych warunkach, służył jako instruktor oddziałów Hagana w zakresie walki wręcz, włączając na stałe Krav Maga i stopniowo układając swoją wiedzę w system. Gdy w 1948 roku stworzone zostało państwo Izrael, Imi stał się odpowiedzialny za fizyczny trening i szkolenie Krav Maga izraelskich sił obrony – IDF. W ten sposób służył swojemu Państwu przez 20 lat, wciąż rozwijając i udoskonalając jego unikalny system samoobrony i walki wręcz.

Po przejściu na emeryturę poczuł, że Krav Maga mogłaby i powinna zostać zaadaptowana do potrzeb cywili – zarówno mężczyzn, jak i kobiet oraz dzieci.

Zaczynał z zaledwie dwiema szkołami w Izraelu. W ciągu dziesięciu lat jego najbliższy asystent Eyal Yanilov otworzył szkoły Krav Maga na całym świecie, dzieląc się w ten sposób wiedzą z zakresu samoobrony, wartościami oraz filozofią Imiego. Niezależnie od tego jak, gdzie i kogo uczył, Imi zawsze przywiązywał ogromną wagę do rozpowszechniania swoich uniwersalnych zasad: szacunku do drugiego człowieka, unikania nieuzasadnionej przemocy, pokory, pokojowego nastawienia oraz zachowywania zasad „fair play”.

Do ostatnich dni swojego życia, w wieku ponad osiemdziesięciu siedmiu lat, kontynuował rozwój technik, koncepcji i metodologii instruktorskich Krav Maga. Jego najbliższym studentem i jednocześnie najbardziej zaangażowanym w rozwój Krav Maga asystentem był Eyal Yanilov.

EYAL YANILOV rozpoczął naukę Krav Maga w 1974 roku, w wieku 15 lat, pod okiem twórcy systemu, Imiego Lichtenfelda. Bardzo szybko okazało się, że jest niezwykle utalentowany, zarówno jako uczeń, jak i instruktor. Powołany przez Mistrza do roli nauczyciela instruktorów oraz doświadczonych studentów stał się w końcu Jego najbliższym asystentem. Jest jedyną osobą na świecie, której Imi osobiście nadał unikalny „Founder’s Diploma of Excellence” oraz bezprecedensowy tytuł Expert 8 – najwyższy tytuł Krav Maga. Wkrótce po tym, jako szef Izraeskiego Stowarzyszenia KM, Eyal stworzył zaktualizowany program KM, a następnie przetransformował go w zorganizowany, formalny system zbudowany na zasadach oraz unikalnych metodach instruktorskich. Obok jego działań ukierunkowanych na rozpowszechnianie go wśród cywili, Eyal szkolił również antyterrorystyczne jednostki Izraela, stosując zasady walki wręcz zaczerpnięte z tego programu.

W kolejnym etapie Eyal zaczął podróżować na całym świecie i uczyć Krav Maga w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych i Europie, zarówno cywili jak i jednostki wojskowe oraz służby specjalne. Aby uczynić Krav Maga naprawdę popularną na świecie, stworzył IKMF (International Krav Maga Federation), pracując jako jej dyrektor, jednocześnie z ogromnym wsparciem Imiego. W istocie, Eyal osobiście wyszkolił pierwsze pokolenie instruktorów Krav Maga na świecie.

Od śmierci Imiego w 1998 roku, Eyal wziął na siebie odpowiedzialność za rozwój systemu. W 2010 roku utworzył KMG – Krav Maga Global. Kontynuuje szkolenie instruktorów i personelu na świecie, a także stworzył globalną infrastrukturę pozwalającą na rozpowszechnianie systemu. Obecnie, pod jego osobistym nadzorem, KMG Global Team – elitarny zespół najwyższej rangi instruktorów – popularyzuje Krav Maga w coraz większej ilości krajów.

Metody nauczane przez Eyala i Jego zespół używane są nie tylko przez cywilów trenujących Krav Maga. Zostały zaadaptowane przez wojsko, policję i jednostki specjalne na całym świecie jako preferowany system walki wręcz.

Dziś Krav Maga Global korzysta z doświadczeń zebranych podczas pracy na świecie, jednak z dumą kultywuje i promuje autentyczną, moralną i profesjonalną drogę, którą wybrał i uczył twórca Krav Maga, Imi Lichtenfeld.

O KMG – KRAV MAGA GLOBAL

Krav Maga Global to organizacja stworzona przez Eyala Yanilova, która zrzesza Krav Maga w 60 krajach na świecie. KMG jest uznawana za najbardziej profesjonalną i aktywną na arenie międzynarodowej organizację Krav Maga, która zdobyła zaufanie zarówno służb bezpieczeństwa, jak i praktyków cywilnych. KMG posiada profesjonalne zespoły globalnych i międzynarodowych zespołów instruktorów (GIT) osobiście wybranych i wyszkolonych przez Eyala, w celu zapewnienia wszystkich usług oferowanych przez KMG, w tym cywilnych, wojskowych, dla organów ścigania, ochrony VIP, służb lotniczych oraz zespołów SWAT.

https://krav-maga.com/

DROGA ROZWOJU W KMG
Poziom rozwoju studenta określają naszywki, które wskazują jego/jej aktualny stopień.

Jednak zawsze podkreślamy, iż to nie stopnie Krav Maga, a więc nie naszywki, które studenci noszą na treningu określają ich zdolność do skutecznej samoobrony. Jak podkreśla nasz główny instruktor, Eyal Yanilov, w sytuacji zagrożenia liczy się zdolność do wykorzystania nabytych umiejętności, a więc czynniki psychologiczne czy szybkość reakcji.
Stopnie w Krav maga są podzielone na:
– pięć stopni uczniowskich (Practitioner),
– pięć zaawansowanych (Graduate),
– pięć Eksperckich (Expert) poziomów.
Każdy z nich ma swój specyficzny program i wymagania. Dodatkowo istnieją trzy stopnie krav maga mistrzowskie (Master). Twórca Imi Lichtenfeld jako najwyższy nadał stopień mistrzowski Master 3/Ekspert 8. Do tych stopni przypisane są specyficzne wymagania, ale nie jest opisany konkretny program.
Przechodzenie do kolejnych stopni uczniowskich i zaawansowanych zajmuje około pół roku regularnego treningu. Natomiast dla poziomów eksperckich to od roku do czterech lat treningów.